ANBI - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

ANBI

De Stichting Mme. Donatilla staat bij de belasting geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's. Wij moetten voldoen aan een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

De onderstaande gegevens moeten op internetsite staan:

- de naam van de Stichting: Stichting Mme. Donatilla.
- het RSIN of het fiscaal nummer: 816709452
- de contactgegevens: zie pagina bestuur en CVA Mme. Donatilla
- de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden (tenzij daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reeel veiligheidsrisico) - zie pagina bestuur
- het beleidsplan - zie pagina beleidsplan 2015-2022

 Vanaf 2016 hebben we ons uitsluitend gericht op de bouw van de 6-klassige basisschool in Karembure en zijn geen andere projecten meer ondersteund.
- de doelstelling - zie pagina beleidsplannen 2015-2022
- het beloningsbeleid - zie pagina financiele verantwoording
- een verslag van de uitgeoefende activiteiten - zie de jaarverslagen
- een financiele verantwoording - zie de financiele verslagen

Terug naar de inhoud