APADEC-school - 2 klaslokalen - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

APADEC-school - 2 klaslokalen

afgeronde projecten > APADEC-school (V.O.)

Verder onderaan de pagina kunt u het verloop van de bouw volgen.

De APADEC-school staat in het district Burera in het noord-westen van het land. De school ligt vlak bij de grens met Uganda en de Democratische republiek Congo.
De school heeft op dit moment bijna 500 leerlingen en zal de komende jaren doorgroeien tot ruim 700 leerlingen.
Sinds augustus 2012 heeft de school van het ministerie van onderwijs een speciale status verkregen: alle examens in het district Burera worden in de APADEC-school afgenomen. De school heeft een belangrijke regionale functie gekregen. De school heeft in de hele regio een hele goede naam. Dat leidt er toe dat er steeds meer leerlingen naar deze school willen. De school groeit nu echt uit zijn voegen. In de komende 2 jaar wil het bestuur de school graag met 4 lokalen uitbreiden. Twee lokalen hoopt men geld vanuit buitenlandse fondsen te kunnen bouwen, de andere twee vanuit eigen middelen.
Mme. Donatilla heeft via ANS (onze contactorganisatie in Rwanda) gevraagd om een projectplan voor de bouw van twee lokalen te schrijven. Dat plan is in oktober 2012 door Mme. Donatilla bij een fonds ingediend. Half november kregen we te horen dat er € 20300,- voor de bouw van de twee lokalen beschikbaar is gesteld.


Eind november zijn de eerste voorbereidingen voor de bouw van start gegaan. Daar waar mogelijk helpen ouders en leerlingen mee met diverse werkzaamheden.
De gehele bouw zal naar verwachting maximaal 8 weken in beslag nemen.
Het bouwschema ziet er als volgt uit:

week 1: materialen kopen
week 2: de bouwplaats klaarmaken
week 3: alle materialen naar de bouwplaats brengen
week 3: de fundering maken
week 4 en 5: de muren bouwen
week 6: het dak plaatsen
week 7 en 8: installatie electriciteit en afronding van de bouwwerkzaamheden

week 9: de omgeving van de beide lokalen netjes maken

De foto's van de voorbereidingen en de bouw van de 2 klaslokalen kunt u hieronder bekijken.


Het volledige projectplan kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken: (het kan even duren voor het PDF bestand binnen is!!)

Projectplan bouw twee lokalen APADEC-school

Tijdens onze reis in april 2012 hebben we video-opnames gemaakt.
U kunt deze video-opnames bekijken door te klikken in het menu op de knop: Reis bestuur 2012

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de beide leslokalen zijn op 28 november 2012 gestart. Met hulp van een groot aantal ouders werd het terras geegaliseerd en klaargemaakt voor de bouw van de fundamenten.

De fundamenten voor de lokalen worden gelegd.

Terug naar de inhoud