Bouw basisschool in Karembure 2 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Bouw basisschool in Karembure 2

lopende projecten
Welkom op pagina 2 van de bouw van de school in Karembure Rwanda.

Klik hier om pagina 1 van de bouw van de school te bekijken of klik op de menuknop links.
Half januari 2022 is de school helemaal opnieuw geschilderd. Alles ziet er weer heel mooi uit.
De school is 14 januari weer gestart met ongeveer 200 leerlingen. Met dit aantal leerlingen zijn we heel erg blij. Het gaat prima met de school!
2 maart 2021:

Goed nieuws! De Sunshine is 23 februari 2021 weer open gegaan. Er zijn diverse maatregelen genomen in verband met de Covid-19 pandemie.
De school is weer opgegestart met 165 leerlingen. Er zijn dus flink wat leerlingen bij gekomen. We hopen maar dat de situatie zo zal blijven en verder zal verbeteren.
November 2020

In de afgelopen maanden hebben de leerkrachten van de Sunshineschool helaas thuis moeten zitten. De situatie met het coronavirus lijkt te verbeteren en in Rwanda worden de scholen voorzichtig weer opgestart. Er wordt begonnen met het Universitair en hoger onderwijs en daarna verder met middelbaar en basisonderwijs. Het lijjkt erop dat met ingang van 1 januari 2021, als het nieuwe schooljaar weer begint, het onderwijs weer normaal kan draaien. Er zijn diverse maatregelen genomen als het plaatsen van apparatuur voor handenwassen, het gebruiken van een mondkapje en de realisatie van een isolatieruimte in het geval er een leerling of leerkracht toch besmet mocht zijn.

De financiele situatie van de Sunshineschool is er niet beter op geworden. In de afgelopen periode zaten de leerlkrachten thuis en een kleine staf bleef in dienst. De leerkrachten ontvingen geen salaris meer, maar werden wel door het bestuur geholpen met voedsel en beperkte andere hulp.

Het lijkt erop dat de meeste leerlingen in januari weer terug op school komen.
Een extra financiële injectie zou enorm helpen bij een goede herstart van de Sunshineschool.

Wie helpt?
In april 2020 moest de Sunshineschool sluiten vanwege de problemen met het coronavirus. Een kleine staf bleef in dienst van de school. Een deel van de leerkrachten kwam helaas thuis te zitten.
De kinderen willen graag zo spoedig mogelijk wer naar school, maar dat kan dus helaas voorlopig niet.
8 november 2019
Op 8 november was het schooljaar afgelopen en kregen de kinderen een getuigschrift. Hieronder een aantal foto's van deze laatste feestelijke dag.
5 maart 2019: Het aantal leerlingen dat de Sunshineschool bezoekt is inmiddels gestegen tot 80!
Stoelen en tafels voor de nieuwe leerlingen

Op 17 januari 2019 kwamen de 30 bestelde tafeltjes en 60 stoelen binnen.
30 tafels
60 stoelen
Kwetsbare leerlingen:

In het kader van inclusief werken (het opnemen van kwetsbare leerlingen) heeft A.N.S. al contact opgenomen met enkele van de potentiële lokale partners:
 
  • Een van de potentiele partners geeft geen ondersteuning voor kinderen in particuliere scholen.
  • New Life, een christelijke lokale NGO, accepteert het om tot 20 kinderen van de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen en kan financieel bijdragen in 30 procent van de kosten.
  • 2 Rwandesen zijn bereid de resterende 70 procent voor 4 kwetsbare kinderen te betalen.
  • AGHR is bereid om 1 gehandicapt kind direct financieel te ondersteunen en zal de kosten van een tweede gehandicapte leerling op zich nemen in juni.       
 
Samengevat:
Er is een financiële bijdrage beschikbaar, zodat er voor 6 kwetsbare kinderen de volledige ouderbijdrage betaald kan worden.
Voor nog eens 16 kinderen is inmiddels een financiële bijdrage in de ouderbijdrage beschikbaar van 30%.
Nieuwe schooljaar.

Op 14 januari 2019 ging het tweede schooljaar van start met 61 leerlingen. Aan het eind van dit schooljaar verwachten we dat de school ruim boven de 100 leerlingen zal tellen.
1 jarig bestaan.

Het eerste schooljaar eindigde half november. De school bestond toen 1 jaar. Dat is gevierd met taart!
Begin november:
Er wordt door A.N.S. nog € 3000,- gevraagd om het gebouw en de inrichting zover af te maken dat toestemming verleend kan worden dat het gebouw voor onderwijsdoeleinden mag worden gebruikt.

Eind november:
De toestemming van het ministerie van onderwijs dat het gebouw voor onderwijsdoeleinden gebruikt mag worden is binnen.
25 oktober 2018.

Het dak van de 6 nieuwe lokalen van de Sunshineschool zit er op.
Nu volgt de verdere afwerking van het gebouw.
Het dak kan er al bijna op.
September 2018

De bouw van de 6 extra lokalen
Het werk schiet lekker op.
De eerste verdiepingsvloer ligt er al.
Eind oktober is alles klaar.
Bouw 6 extra lokalen - augustus 2018

Dankzij een grote gift en een interessant financieel aanbod kan de Sunshineschool uitgebreid worden met 6 extra leslokalen.
Die extra lokalen bieden de mogelijkheid voor elke jaargroep een eigen lokaal te kunnen inrichten. Dat was een wens van de ouders. Zij willen meer leerlingen naar de school sturen als leerlingen in alle jaargroepen terecht kunnen en de school volledig kunnen afmaken. Met de lokalen erbij die eind oktober klaar zullen zijn zal dat het geval zijn. De verwachting is dat met ingang van het nieuwe trimester het aantal leerlingen circa 125 zal bedragen.
Hieronder enkele foto's van de bouw van de zes nieuwe lokalen.
Op 5 mei 2018 werd de Sunshineschool officieel geopend. Het was een plezierige dag. Wel erg warm.
De leerkrachten waren heel blij met de vijf koffers met allerlei lesmaterialen.
Zie de foto's hieronder.
Eindelijk is het zover!
De Sunshineschool is op 22 januari 2018 van start gegaan.
Er zijn inmiddels 3 vaste leerkrachten aan de school verbonden en er is 1 leerkracht beschikbaar als invaller.
Er zijn op dit moment ruim 40 kinderen in de "nursery"klas (kleuterklas)
Op korte termijn wordt er mogelijk ook een "primary" klas gestart.
Overleg hierover vindt komend weekend (28 januari ) plaats met de ouders.
Het laatste nieuws van maart 2018:

De St. Antoniusschool in Sappemeer schonk de opbrengst van de vastenactie aan de Sunshineschool. Dank voor het fantastische bedrag van circa € 2850,-!!! Daar kan de school bijna 1,5 jaar een leerkracht van betalen, lesmaterialen voor kopen en het speelterrein verbeteren.
In de afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met een zevental leerkrachten. Twee leerkrachten zijn met goed succes door de gesprekken gekomen. Een van hen is juf Hyacinthe. Vanaf 4 december 2017 is zij permanent in dienst van de Sunshineschool.
In december zijn er vier watertanks geinstalleerd. Het water wordt opgevangen van het dak. Ook zijn er twee sceptic-tanks voor de toiletten aangebracht.
Op het schoolterrein is nog een tweede draaimolen geplaatst. Ook zijn er twee schommels neergezet.
In november werd het eerste meubilair voor de leerlingen gekocht.
Terug naar de inhoud