Bouw basisschool in Karembure - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Bouw basisschool in Karembure

lopende projecten
Klik hier om naar de tweede en meest actuele pagina over de Sunshineschool te gaan. U kunt u klikken op de menuknop links. Op deze pagina vindt u ook de laatste foto's.
11 juli 2017

HOERA!

Het gebouw van de basisschool in Karembure is klaar!
Meer foto's volgen aan het eind van deze week.
Basisschool Karembure 11 juli 2017
Entree van de school boven aan de heuvel
De entree van de school naar de bovenste verdieping gezien van bovenaan de heuvel.
De school van bovenaf de heuvel - verfwerk aan de trap
De school van bovenaf de heuvel. Het laatste verfwerk aan de trap. Rechts kun je de speelplaats zien.
De school gezien van bovenaf de heuvel.
De school gezien van bovenaf de heuvel
Linkerzijde van de school
Linkerzijde van de school. Er zijn een aantal bomen gekapt om meer licht in de lokalen te krijgen.
Lokaal 1 op de eerste verdieping.
Lokaal 1 op de eerste verdieping.
Lokaal 2 op de eerste verdieping.
Lokaal 2 op de eerste verdieping.
Lokaal 3 op de eerste verdieping.
Lokaal 3 op de eerste verdieping.
De toiletten - er moet nog geverfd worden.
In toiletten moet nog getegeld worden. Ook moet er nog verder worden geverfd.
De toiletten - er moet nog getegeld worden.
We bedanken ook de Mariaschool in Eelde-Paterswolde.
In totaal verzamelden de kinderen € 259,18 voor de school in Karembure.

Heel hartelijk bedankt!
Met dit bedrag kunnen we een lokaal volledig inrichten met stoelen en tafels!
We bedanken de Majellaschool in Hoogezand.
De opbrengst van de Vastenactie komt ten goede aan de school in Karembure.

De uiteindelijke opbrengst bleek zelfs meer te zijn: € 640,67
Met dit bedrag kunnen twee schoollokalen worden ingericht met meubilair.
Eind februari: Het terrein is bijna helemaal geëgaliseerd. In het gebouw zijn de vloeren van de lokalen op de eerste verdieping vlak gemaakt.
Half februari: Het gebouw is flink opgeschoten.
Op 21 januari 2017 is het dak op de school bijna klaar. Komende week wordt het dak verder afgemaakt.
Na ons bezoek in oktober 2016 is het werk aan de bouw van de school in hoog tempo voortgezet. Er wordt gewerkt aan het dak; de stenen worden zelf met behulp van mallen gemaakt en het terrein is met machines geëgaliseerd. Later wordt hier de speelplaats ingericht. Hieronder ziet u de laatste (november 2016) foto's. 

U kunt op de volgende link klikken of de link kopieren in de browser om de video van de bouw van de school te bekijken die gemaakt is tijdens ons bezoek in oktober 2016.


De bestuursleden van de Stichting Mme. Donatilla hebben eind oktober 2016 een werkbezoek gebracht aan Rwanda. Het bestuur was vergezeld door een vertegenwoordiger van de Lionsclub Ljouwert '80 en North Sea Lions die dit project financieren,
We hebben gesproken met A.N.S. (Action Nord-Sud).
Het bezoek bleek erg nuttig. We hebben een aantal belemmeringen kunnen wegnemen met betrekking tot de bouw van de school in Karembure. Door een deel van de betaling wat naar voren te schuiven en het beschikbaar komen van nog enige extra financiele middelen kan A.N.S. verder met de bouw van de school.
In de komende maanden zal de school verder worden afgebouwd. Ook zal er op korte termijn een schooldirecteur worden aangetrokken. Hij zal in samenwerking met A.N.S. de onderwijskundige kant van de school vorm gaan geven. Schoolmeubilair zal worden aangeschaft. Ook zal het benodigde lesmateriaal gekocht worden. Leerkrachten zullen worden aangetrokken. Een aantal leerkrachten uit andere scholen hebben al aangegeven graag op deze nieuwe school te willen gaan werken. Toekomstige ouders en ook leerlingen hebben te kennen gegeven erg blij te zijn dat er in Karembure een school komt. Nu moeten kinderen erg ver lopen. Bij slecht weer kunnen leerlingen soms niet naar school. Ook zijn er kinderen die nu helemaal geen school bezoeken. Ten behoeve van een goede communicatie met de ouders van potentiele leerlingen uit het gebied rondom de school zal een contactpersoon worden benaderd. Deze contactpersoon zal belangrijk zijn voor het contact met toekomstige ouders en hij/zij zal ook zorgen voor verspreiding van informatie. Hij/zij zal ook belast worden met de opzet van de leerlingadministratie. Het streven is de school op 1 februari 2017 te laten starten.

Komende maanden worden verder gewerkt aan het dak en aan het maken van de muren tussen de betonnen kolommen.
Dankzij extra financiering kunnen er machines worden ingezet om de enorme hopen grond op te ruimen en het terrein te egaliseren.

Met het beschikbare budget kunnen we in ieder geval de school verder afbouwen.
Het aantal leerlingen dat wordt aangemeld zal de benodigde budgetten bepalen die nodig zijn voor het aantal leerkrachten, de hoeveelheid meubilair en het benodigde lesmateriaal.
Extra budgetten zullen nodig zijn om in het eerste schooljaar een goede start te maken.
Meer leerlingen betekent meer kosten voor leerkrachten, meubilair en lesmaterialen. Ook zal er een budget nodig zijn voor het realiseren en inrichten van het schoolplein, het verbeteren van de toegangsweg tot de school en de schoonmaak van de school.
Afhankelijk van de verdere beschikbare financiële middelen zullen prioriteiten gesteld worden.

A.N.S. gaat in samenwerking met de ouders bepalen welke bestuursvorm er zal komen voor de school. Op termijn zal de school volledig zelfstandig moeten gaan opereren.
Het is nu 23 juni. De vloer van de eerste verdieping is gelegd en klaar. Er wordt gewerkt aan de kolommen op de eerste verdieping. 
Door het hout wat nodig was voor de betonvloer te hergebruiken is op de kosten bespaard. De werkzaamheden duren hierdoor wel wat langer.
De bouw ligt nu 3 weken stil en wordt hervat op 5 july. De bovenverdieping wordt dan verder afgebouwd en het dak wordt aangebracht.
Het is nu half april. Alles schiet lekker op. Er was alleen enige vertraging, omdat er enorm veel grondwerk moet gebeuren.
Hieronder de foto's.
De betonnen kolommen zijn klaar.
Enorm veel grondwerk.
Nog een deel van de fundering is klaar en meer kolommen worden opgezet.
Voorbereidingen voor het storten van beton voor eerste verdiepingsvloere.
De komende maand worden de laatste betonnen kolommen gerealiseerd. Dan kan het beton voor het tweede deel van de verdiepingsvloer gestort worden.

Het is nu half maart. De bouw van de school vordert gestaag. Er moet veel grondwerk verricht worden. Van de fundering is inmiddels het deel voor de toiletgroep en het eerste lokaal gerealiseerd.
Er was enige vertraging omdat de waterleiding gebroken was en ook omdat de grond nogal rotsachtig was. Zie de onderstaande foto's.
De fundamenten zijn al ongeveer voor de helft klaar.
De eerste kolommen zijn bijna klaar.
De fundamenten schieten lekker op.
Een verhoging van de fundamenten voor de toiletgroep is klaar.
Er ligt inmiddels een enorme berg afgegraven grond. Men weet nog niet precies waar men met al die grond naar toe moet.
Nog een foto van het uitgraven van de grond: een enorm karwei, waarbij de toekomstige ouders van de school veel helpen.

Bouw van nieuwe basisschool in het dorp KAREMBURE.


De bouw van de basisschool in Karembure is in februari 2016 gestart.


Hierboven de eerste foto's van de bouw van de fundering.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!


Mme. Donatilla wil ANS helpen bij de oprichting van een basisschool voor 6 - 12 jarigen in het KICUKIRO district GAHANGA sector in het dorp KAREMBURE.
Dankzij een geweldige bijdrage van de Lions Club Leeuwarden Ljouwert '80
van € 10.000,- en
een fantastische bijdrage van de North Sea Lionsclub
van ruim € 60.000,- kan de bouw van de school gerealiseerd worden!KICUKIRO is een district van Kigali, dat een grote landelijke omgeving heeft. Het heeft 10 sectoren er zijn 63 basisscholen en 43775 leerlingen in het basisonderwijs. Deze kinderen zijn 6-14 jaar oud. Gahanga, die een van de 10 sectoren, is in het landelijke deel van de wijk en heeft slechts 3 scholen en 3900 kinderen. De grootste problemen die hier spelen zijn:

  • de kleine kinderen moeten lange reizen maken om bij de school te komen.

  • soms verlaten de kleine kinderen die 6 zijn en 7 jaar de school of komen zeer onregelmatig.

  • in sommige gevallen is er sprake van dropping out!

  • als het regent kunnen de kinderen de school niet bereiken.


De ouders van KAREMBURE dorp in de Gahanga sector hebben niet genoeg geld zelf een school te bouwen, maar ze zijn zich bewust van het belang om de kinderen naar school te sturen. ANS Rwanda wil een basisschool opzetten voor de 6-12 jaar vanaf januari 2014. Contacten met het ministerie van onderwijs en de burgemeester van de GAHANGA sector hebben al plaats gevonden. De ouders stimuleren zelf dit goede initiatief. De werkwijze is als volgt:

  • Er is contact opgenomen met het ministerie van het onderwijs voor het probleem: ze hebben al gereageerd en zijn positief over het initiatief.

  • Er wordt aan het ministerie van infrastructuur een vergunning gevraagd om te bouwen.

  • De benodigde gelden voor de eerste fase zijn 
  • De school zal eigendom zijn van ANS Rwanda, die gekwalificeerde docenten zal inhuren.


De planning van de uitvoering ziet er als volgt uit:

mei 2014: aankoop van de grond en afwikkeling administratieve formaliteiten, zodat de grond op naam komt te staan van ANS.
oktober 2014: het gereedmaken van de grond, zodat er gebouwd kan worden.
2015: door allerlei problemen kon de bouw nog niet van start gaan. Alle problemen zijn in januari 2016 opgelost.
februari 2016: start van de bouw van de school
maart - augustus 2016: bouw van de kleine vleugel: 6 leslokalen en een toiletgroep.
september 2016: start van de lessen.

Het volledige projectplan kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken: (kan even duren voor het PDF bestand binnen is!!)

Projectplan bouw basisschool in KAREMBURE

Hierboven ziet u de eerste foto's van de grond waarop de school gebouwd zal gaan worden. Ook ziet u het dorp KAREMBURE.
Op onderstaande foto ziet u dat KAREMBURE vlakbij KIGALI ligt.

Terug naar de inhoud