Financieel verslag 2014 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Financieel verslag 2014

Financiele verslagen
Financieel jaarverslag stichting Mme Donatilla 2014
 
In 2014 hebben twee bestuursleden een bezoek aan Rwanda gebracht en is er een begin gemaakt met de procedure om grond voor een te bouwen school in het bezit te krijgen.
 
Het overzicht van 2014 (alle bedragen in euro's)
 
Baten:                                         Kosten:

Saldo 01-01-2014    11.840,49     Bankkosten           244,61

Donaties                       120,--      Website                  29,04

Gift                            1.090,40     Bestuurskosten  4.432,73

Rente spaarrekening        81,86      Naar ANS
                                                       aankoop grond
                                                       voor school    15.000,--

Fondsen
Voor school              10.000,--
Karembure               30.000,--
                           ____________                    ___________
Totaal                      53.132,75                              19.706,38

Saldo 31-12-2014  33.426,37 (€ 30.000 is gereserveerd voor de school in Karembure).

In de post gift is de eigen bijdrage van € 500,- per persoon van de bestuursleden die naar Rwanda geweest zijn meegeteld.
Bij de bestuurskosten zijn de kosten van deze reis verwerkt.
Terug naar de inhoud