Financieel verslag 2016 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Financieel verslag 2016

Financiele verslagen
Financieel jaarverslag stichting Mme Donatilla 2016

In 2016 hebben 3 bestuurs leden samen met een vertegenwoordiger van de Lions club Noord Nederland, de hoofdfinancier van de school in Karembure, een reis naar Rwanda gemaakt om de vorderingen van de school te bespreken met ANS.
In de baten /kosten zijn hiervoor bedragen opgenomen.

Het overzicht van 2016 (alle bedragen in euro's)

Baten:                                       Kosten:

Saldo 01-01-2016   38.303,06         Bankkosten   348,01

Voor school
Karembure          35.651,76          Website         78,65

Donaties               1.450,01          Naar ANS        58.500,00

Giften                     230,40           Reis          4.382,28

Giften t.b.v.
Meubels school         915,00
                              _________                       ___________
Totaal                 76.550,23                         63.308,94

Saldo 31-12-2016   13.241,29

Dinand Geist
Penningmeester Stichting Mme Donatilla

Terug naar de inhoud