Financieel verslag 2017 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Financieel verslag 2017

Financiele verslagen
Financieel jaarverslag stichting Mme Donatilla 2017

2017 was voor de stichting een rustig jaar. Bij de donaties zijn alle giften geteld die zijn binnen gekomen voor de voltooiing en inrichting van de Sunshine school in Karembure.
Het overzicht van 2017 (alle bedragen in euro's)
Baten :                                      Kosten:
Saldo 01-01-2017  13.277,29        Bankkosten              217,96
Donaties                  8.179,84       Naar ANS             15.972,00
                                                   Website                     67,61
                             _________                           ___________
                            21.457,13                                  16.257,57
Saldo 31-12-2017   5.199,56
Dinand Geist
Penning meester stichting Mme Donatilla
Terug naar de inhoud