Financieel verslag 2020 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Financieel verslag 2020

Financiele verslagen
Financieel jaarverslag stichting Mme Donatilla 2020
In 2020 heeft de stichting een sluimerend bestaan gehad.
Er is een maal geld naar ANS overgemaakt ter bekostiging van een leerkracht i.v.m. de corona pandemie.
Het overzicht van 2020 (alle bedragen in euro's)
Baten:                                    Kosten:
Saldo 01-01-2020  3.909,72    Bankkosten        156,92
Donaties/giften         120,00    Website's            101,37
                                                 ANS                1400,00
                             _________                      ___________
Totaal                      4029,72                             1658,29
Saldo 31-12-2020    2371,43
Dinand Geist
Penningmeester stichting Mme Donatilla
Terug naar de inhoud