Jaarverslag 2015 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2015

Jaarverslagen
Jaarverslag 2015 Stichting Mme. Donatilla.

We kijken weer terug op een zeer actief jaar voor de Stichting. Met name achter de schermen is heel veel gebeurd.

Website:
Via de website werden belangstellenden in 2015 geïnformeerd over de activiteiten van Stichting Mme. Donatilla.

Nieuwsbrief:
In het afgelopen jaar is geen nieuwsbrief verstuurd.

Aanvulling bestuur:
Er waren geen wijzigingen in het bestuur.

Bouw basisschool in Karembure:
We zijn erg blij onze Mme. Donatillavrienden te kunnen meedelen dat de bouw van de school in Karembure op dinsdag 9 februari 2016 eindelijk begonnen is.
Er is een lange tijd van voorbereidingen aan vooraf gegaan. We werden geconfronteerd met de nodige problemen rond de aankoop van de bouwgrond. Het oplossen van deze problemen kostte veel tijd, maar in juni 2015 konden we gelukkig echt verder.
Het volgende probleem wat op ons afkwam was de verplichting van de gemeente Kigali om de school te bouwen in twee etages. Daarom moest er een nieuw plan gemaakt worden door A.N.S. Het oorspronkelijk geplande gebouw moest aangepast worden naar een gebouw met twee lagen. De kosten vielen daardoor uiteraard hoger uit, maar ook de financiële kant konden we dankzij een aantal gulle sponsoren oplossen.
A.N.S. wil nu een schoolgebouw realiseren met twee vleugels en in twee lagen. De bouw van de kleine vleugel van 6 lokalen en een aantal toilet ruimtes voor jongens, meisjes en gehandicapten wordt eerst gerealiseerd. De bouw van deze vleugel zal ongeveer 5 maanden in beslag nemen. In de toekomst wil A.N.S. het gebouw vergroten met nog meer lokalen en wordt gekeken naar verdere financiering hiervoor.
Via de website en de nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Inspectiereis/locatieonderzoek Rwanda 2016:
We willen een nieuw bezoek aan Rwanda plannen in de loop van 2016. We proberen dit bezoek te laten plaats vinden op het moment dat de school in Karembure geopend kan worden.

Financiën:
Voor de bouw van de basisschool in Karembure kwam concreet al € 72500,- binnen. Op dit moment is € 15.000,- (€ 10.000,- van de Lions Club en € 5000,- van Mme. Donatilla zelf) aan ANS uitbetaald voor aankoop van de grond en bijkomende kosten.

Secretaris Mme. Donatilla, Jan Arp

  
Terug naar de inhoud