Jaarverslag 2016 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2016

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016 Stichting Mme. Donatilla.
 
 
We kijken terug op een zeer actief jaar voor de Stichting. We hebben besloten ons te focussen op de bouw van de basisschool in Karembure en dus geen andere projecten te ondersteunen.
 

Website:
 
Via de website werden belangstellenden in 2016 geïnformeerd over de activiteiten van Stichting Mme. Donatilla.
 

Nieuwsbrief:
 
In het afgelopen jaar zijn twee nieuwsbrieven verstuurd.
 

Aanvulling bestuur:
 
Er waren geen wijzigingen in het bestuur.
 

Bouw basisschool in Karembure:
 
We zijn erg blij onze Mme. Donatillavrienden te kunnen meedelen dat de bouw van de school in Karembure op dnsdag 9 februari 2016 eindelijk begonnen is.
 
Via de website en de nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.
 
 
Inspectiereis/locatieonderzoek Rwanda 2016:
 
Er is een inspectiebezoek geweest in oktober 2016. Drie bestuursleden en een vertegenwoordiger van de Lions Club Ljouwert hebben uitvoerig met het bestuur van ANS gesproken over de voortgang van de bouw van de basisschool in Karembure. Het gebouw was eind 2016 grotendeels klaar. Het inspectiebezoek was zeer nuttig. Door de gesprekken zijn een aantal kleine problemen opgelost en kan de bouw van de school weer verder. De opening van de school is verschoven naar maart 2017.
 

Financiën:
 
Voor de bouw van de basisschool in Karembure kwam concreet al € 72500,- binnen. In oktober kwamen er diverse extra bedragen binnen, waardoor het gebouw afgebouwd kan worden en ook de inrichting en de kosten van lesmateriaal bekostigd kan worden.
 
 
Secretaris Mme. Donatilla, Jan Arp
Terug naar de inhoud