Jaarverslag 2017 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2017

Jaarverslagen
Jaarverslag 2017 Stichting Mme. Donatilla.
We kijken terug op een rustig jaar voor de Stichting. We hebben besloten ons te focussen op de verdere realisatie van de bouw van de basisschool in Karembure en dus geen andere projecten te ondersteunen.
Website:
Via de website werden belangstellenden in 2017 uitgebreid geïnformeerd over de activiteiten van Stichting Mme. Donatilla.
Nieuwsbrief:
In het afgelopen jaar zijn twee nieuwsbrieven verstuurd.
Aanvulling bestuur:
Er waren geen wijzigingen in het bestuur.
Bouw basisschool in Karembure:
Via de website en de nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.
Eind 2017 was het gebouw klaar. Op het schoolterrein is nog een tweede draaimolen geplaatst. Ook zijn er twee schommels neergezet. In december zijn er vier watertanks geïnstalleerd. Het water wordt opgevangen van het dak. Ook zijn er twee sceptic-tanks voor de toiletten aangebracht. In november werd het eerste meubilair voor de leerlingen gekocht. Het eerste schooljaar van de Sunshineschool zal in januari 2018 beginnen. Er wordt gestart met circa 40 leerlingen.
Financiën:
Voor de bouw van de basisschool in Karembure kwam concreet al € 72500,- binnen. Dankzij bijna € 900,- geschonken door twee scholen (Mariaschool Eelde/Paterswolde en de Gerardus Majellaschool in Hoogezand) van Stichting Primenius kon een deel van de inrichting en de kosten van allerlei lesmateriaal bekostigd worden.
Secretaris Mme. Donatilla, Jan Arp
Terug naar de inhoud