Jaarverslag 2018 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2018

Jaarverslagen
Jaarverslag 2018
 
We kijken terug op een actief jaar voor de Stichting. We hebben besloten ons te blijven focussen op de basisschool in Karembure en dus geen andere projecten te ondersteunen.

 
Website:
 
Via de website werden belangstellenden in 2018 uitgebreid geïnformeerd over de activiteiten van Stichting Mme. Donatilla.

 
Aanvulling bestuur:
 
Er waren geen wijzigingen in het bestuur.

 
Sunshineschool Karembure:
 
22 januari 2018: Eindelijk is het zover!
 
De Sunshineschool is van start gegaan.
 
Er zijn inmiddels 3 vaste leerkrachten aan de school verbonden en er is 1 leerkracht beschikbaar als invaller.
 
Er zijn op dit moment ruim 40 kinderen in de "nursery"klas (kleuterklas). Een deel van de ouders (75%) betalen de kosten van de leerkrachten. De afspraak is gemaakt dat maximaal 25% van het totale leerling bestand van de school mag bestaan uit kinderen van ouders niet (kunnen) betalen.
 
Op korte termijn wordt er mogelijk ook een "primary" klas gestart.

 
maart 2018:

 
De St. Antoniusschool in Sappemeer schonk de opbrengst van de vastenactie aan de Sunshineschool. Dank voor het fantastische bedrag van circa € 2850,-!!! Daar kan de school bijna 1,5 jaar een leerkracht van betalen, lesmaterialen voor kopen en het speelterrein verbeteren.

 
April/mei 2018:
 
 
Overleg over een “Primary klas” vond door A.N.S. plaats met de ouders.
 
De ouders gaven aan dat ze graag zien dat leerlingen een volledige school bij de Sunshineschool kunnen doorlopen. Als dat gebeurt dan kan de school nog veel meer kinderen verwachten. (In het deel Karembure zitten ruim 3000 potentiele leerlingen. 15% van de kinderen gaat regelmatig naar school; 15% gaat onregelmatig naar school; 70 % van de kinderen gaat helemaal niet naar school).

 
1 mei 2018:
 
In Kigali vond nader overleg plaats over de Sunshineschool met A.N.S. Onder andere werd de wens geuit voor extra lokalen.
 
Dank zij een schenking van € 10.000,- van een van de leden van de Lions Club Ljouwert ‘80 , een bijdrage van € 2000,- van Stichting Mme. Donatilla en een lening van € 38.000,- van de beide leden van de Lions Club Ljouwert ’80 kwam in totaal € 50.000,- voor de tweede fase van de bouw van de school binnen.
 
 
Op vrijdag 4 mei werd de school (6 lokalen en 2 toiletruimtes) officieel geopend. Het hele bestuur en twee leden van de Lions Club Ljouwert ’80 ging hiervoor (geheel op eigen kosten) naar Rwanda.

 
Juni 2018: financiën rond voor nog 6 lokalen.

 
Juli 2018: Start van de tweede fase van de bouw van de school.

 
Oktober: Bouw van de tweede fase is gereed.

 
Begin november: Er wordt door A.N.S. nog € 3000,- gevraagd om het gebouw en de inrichting zover af te maken dat toestemming verleend kan worden dat het gebouw voor onderwijsdoeleinden mag worden gebruikt.

 
Eind november: De toestemming van het ministerie van onderwijs dat het gebouw voor onderwijsdoeleinden gebruikt mag worden is binnen.


Terug naar de inhoud