Jaarverslag 2019 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2019

Jaarverslagen
Jaarverslag Stichting Mme. Donatilla 2019
 
 
Afscheid Fred Prakken.
 
Op 17 januari 2019 namen we afscheid van Fred Prakken. We bedankten hem voor zijn inbreng in de Stichting en voor al die keren dat we gebruik konden maken van een ruimte in de Ruyge Venne en gratis bij hem konden eten. Fred kreeg als dank een boekenbon.

 
Financiële adoptie door Stichting Primenius.
 
We hadden een gesprek met de voorzitter van het college van het bestuur van de Stichting Primenius. De vraag aan Stichting Primenius was: Zou Primenius de school voor een wat langere periode financieel willen steunen, bijvoorbeeld door financiële adoptie van de Sunshineschool. De voorzitter college van bestuur gaf aan hier welwillend tegen over te staan, maar moest het wel doorspreken met zijn opvolgster voorzitter college van bestuur; zij beslist!
 
De voorzitter college van bestuur gaf ook aan dat teamleden de mogelijkheid krijgen om twee weken naar een ontwikkelingsland te gaan (in samenwerking met EDUKANS) om daar hun werkwijze in het onderwijs te laten zien en ervaringen uit te wisselen. Mogelijk zou de Sunshineschool in deze ook een rol kunnen spelen. Ondanks dat het gesprek heel positief verliep bleek later dat men voor een klein ander project in Kigali gekozen heeft.

 
Hoe gaan we verder met de Stichting:
 
We beperken ons tot het project van de Sunshineschool. Het blijkt steeds lastiger te zijn om financiële middelen voor projecten te kunnen binnenhalen.
 
Stichting Mme. Donatilla heeft in totaal nog ruim € 3000,- in kas en heeft de onderstaande vaste jaarlijkse kosten:
 
a.  In stand houden rekening € 300,-
 
b.  In stand houden twee websites € 100,-
 
c.   Transactiekosten bij overmaken gelden € 20
 
Jaarlijks is dus al bijna € 500,- nodig om deze kosten te kunnen betalen. Voor de jaren 2019 – 2021 moeten we dus in ieder geval € 1500 in reserve houden. Daarnaast zijn er kosten die gemaakt worden voor het opheffen van de Stichting als dat aan de orde is. We moesten helaas besluiten dat we het hele bedrag laten staan en vanuit de Stichting op dit moment geen bijdrage aan de Sunshineschool kunnen geven.
 
We hebben gekeken of er andere inkomsten te genereren zouden zijn. We benaderden de Lionsclub en een kerk in Hoogeveen. Beide leverden geen financiële bijdrage op. We hebben A.N.S. gevraagd om zelf ook te kijken naar het zelf binnenhalen van financiële middelen. We hebben de mogelijkheid van crowdfunding aangedragen. A.N.S. gaf aan daar inderdaad mee bezig te zijn. Tot nu toe heeft dit nog niets opgeleverd.

 
We hebben besloten:
 
·        te blijven focussen op 1 project: de Sunshineschool en vinden het van belang deze school in ieder geval in 2019 en 2020 te blijven steunen.
 
·        dat de Stichting uiterlijk 31 december 2021 is opgeheven. Als er geen inkomsten voor de Stichting zelf zijn dan kunnen we de Stichting financieel ook niet langer volhouden vanwege jaarlijkse vaste lasten!

 
Stand van zaken Sunshineschool: De school is op 14 januari 2019 begonnen aan het tweede schooljaar. Er is gestart met 45 leerlingen. Aan het eind van de eerste schoolweek was het aantal leerlingen opgelopen tot 66. (Op dit moment- april 2020) bezoeken 83 kinderen de school). Alles loopt prima. Het is vooral zaak de groei van de school in goede banen te blijven begeleiden en zonodig extra financiële middelen aan te reiken. Dat laatste wordt steeds moeilijker.
 
Op verzoek van ons heeft A.N.S. een begroting gemaakt voor de jaren 2019 tot en met 2021. Deze begroting gaat uit van een prognose voor de komende drie jaar wat betreft het aantal leerlingen en de binnenkomende fees. Daarnaast is een schatting aangegeven van de operationele kosten, investeringen in verbeteringen en vernieuwingen. Ten slotte zijn ook de terug te betalen bedragen van de lening in dit overzicht opgenomen. De conclusie is dat er in 2019 en 2020 in totaal een bedrag van € 23.000,- nodig is om alles te bekostigen en de gewenste investeringen te kunnen doen.

 
 
Afsluitende reis naar Rwanda
 
Deze afsluitende reis willen we plannen in de tweede helft van 2021. De reis zal geheel voor eigen rekening moeten zijn. We zouden dan als allerlaatste o.a. het restant van de financiën aan de Sunshineschool kunnen schenken.
 
 
Aanbod ondersteuning Sunshineschool.

 
Het bestuur zegt ja tegen het aanbod van Cathrien Kats (gepensioneerd docent Stenden Hogeschool/PABO Emmen) om als vrijwilliger en voor eigen kosten de Sunshineschool te helpen ondersteunen. We vinden wel dat de vraag om ondersteuning vanuit de behoefte van de Sunshineschool zelf moet komen. Cathrien heeft ondersteuning geboden aan circa 30 scholen in Tanzania en Zuid Afrika. Mogelijk zouden op termijn studenten van Stenden stage in Rwanda op de Sunshineschool kunnen lopen. Cathrien onderzoekt zelf verder de behoefte en financiering van haar aanbod.
Terug naar de inhoud