Wat doet Mme Donatilla? - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Wat doet Mme Donatilla?

De Stichting Mme. Donatilla helpt Rwanda bij de wederopbouw.

Opbouw in Rwanda

In de jaren'90 werd Rwanda geteisterd door een burgeroorlog en een aidsepidemie. Nu zet Rwanda alles op alles om te ontwikkelen.
De Nederlandse stichting Mme. Donatilla helpt daarbij. Al jaren biedt zij steun aan:

  • boeren bij de aanschaf van koeien (zie koeienprojectpagina)

  • weeskinderen bij de varkensteelt.
  • de reparatie en verdere uitbouw van de APADEC-school
  • In 2012 en 2013 zijn twee nieuwe klaslokalen voor de APADEC-school bijgebouwd. Ook werd er een compleet nieuwe keuken met inrichting gerealiseerd.
  • Met hulp van de stichting zijn waterputten en verbeterde toiletgebouwen gerealiseerd.
  • februari 2016 start de bouw van een zesklassige school in het dorp Karembure (ten zuiden van Kigali)
  • De stichting heeft ouders van gehandicapte kinderen geholpen aan een geit, zodat de ouders enige inkomsten hebben en thuis kunnen blijven om hun gehandicapt kind te verzorgen.
  • De stichting verzorgde een gift van circa 35 gebruikte computers aan het bureau ANS en aan scholen.


ANS Rwanda

Stichting Mme. Donatilla werkt samen met Action Nord Sud Rwanda (ANS).
ANS is de locale partij die hulpvragen samenbrengt, financiele middelen probeert binnen te halen en daarna de uitvoering van de projecten ter plaatse begeleidt en coordineert.Vernieuwde waterput bij de APADEC-school.

Geiten voor ouders van gehandicapte kinderen.

Nieuwe keuken van de APADEC-school
Pilot met cookingstoves (scheelt 80% brandstof; geeft stroom voor lamp en opladen van de telefoon, met zonnepaneeltje)
Terug naar de inhoud